De geschiedenis van ons en "onze" steenfabriek

In den beginne...

Een klein aantal kano-enthousiastelingen uit Wageningen en omstreken is rond 1986 op zoek gegaan naar een geschikte accomodatie voor het stallen van hun kano's en, nog veel belangrijker, om van die plek uit te kunnen varen. Nadat verschillende locaties waren afgevallen viel het oog uiteindelijk op een verlaten en vervallen steenfabriek "De Bovenste Polder" (bouwjaar 1923).

Voordat de kanovereniging in oprichting de steenfabriek betrok, waren er wel twijfels over de locatie. Er waren tot ver in de jaren ’80 plannen om de steenfabriek af te breken. Verrassend bleek dat de ”Vereniging tot Behoud van Steenfabriek De Bovenste Polder” was opgericht en dat deze in 1986 de sloop van de steenfabriek heeft kunnen voorkomen. In deze vereniging zat een aantal mensen die grootse plannen hadden om de steenfabriek opnieuw te gaan gebruiken, bijvoorbeeld als atelier of woonruimte. Er werden contacten gelegd met deze vereniging. Deze stond niet onwelwillend tegenover onze komst. Toen duidelijk was dat de steenfabriek ons onderkomen zou worden stond ook de naam van onze vereniging vast: "Wageningse Kano Vereniging (WKV) De Bovenste Polder".

In korte tijd groeide het groepje kano-enthousiastelingen uit tot een echte kanovereniging. Als officiele oprichtingsdatum van de Wageningse Kano Vereniging De Bovenste Polder staat 21 juni 1988 in de boeken.

De eerste jaren

In het begin van ons bestaan was ons onderkomen nauwelijks meer dan een ruïne. Alle ovens waren door de gemeente dichtgemetseld vanwege gevaar voor vandalisme, verval en ander onheil. Het onderkomen was in het begin gratis, “huur” werd betaald in de vorm van twee verplichte werkdagen per jaar t.b.v. de Vereniging tot Behoud van Steenfabriek De Bovenste Polder. We hebben hierbij meegewerkt aan herstelwerkzaamheden aan de steenfabriek zelf, zoals de reparatie van het dak na stormschades en het wind- en waterdicht maken van het gebouw. De ovens zelf waren in het begin in een slechte staat, een enkele was zelfs deels ingestort. We kregen 4 ovens toegewezen en hebben ons toen een toegang tot deze ovens verschaft met het nodige breekwerk, de ovens grondig opgeknapt, ingericht als kanoloods en toegangsdeuren in de ovens geplaatst. Er is heel veel werk verricht om de huidige onderkomens te realiseren. Vele leden hebben heel veel tijd gestoken in het gebruiksklaar maken van de ovens. Naast de twee verplichte werkdagen zijn er vele zaterdagen en woensdagavonden besteed aan het opknappen. In oktober 1990 kwam de vierde en op dat moment laatste oven gereed. Op dat moment was het gebouw al op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

Na de renovatie

In 1996 werden de plannen tot renovatie en inrichting van de steenfabriek eindelijk gerealiseerd. Onder leiding van de “Stichting De Bovenste Polder" is het hele gebouw grondig gerestaureerd. Op de bovenverdieping zijn woonruimtes en diverse ateliers gerealiseerd en vinden ook diverse kunstenaars en muzikanten hun onderkomen, deels op de bovenverdieping en deels in de ovens. De grote centrale ruimte op de bovenverdieping is een gemeenschappelijke ruimte die openstaat voor alle huurders. Ook zijn er gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen (douche en toilet). De renovatie heeft er wel voor gezorgd dat wij sindsdien wel huur moeten betalen. De provincie Gelderland beschouwde de steenfabriek de Bovenste Polder als een belangrijk historisch element dat kenmerkend is voor het Gelders landschap. Zo belangrijk dat het in 2000 de status “Rijksmonument” heeft gekregen.

 De Stichting De Bovenste Polder en ook het eigendom van de steenfabriek is per 1 april 2003 overgegaan naar de “Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed”, kortweg BOEi BV. 

2012: nieuwe WKV-oven

Nadat de WKV in 1998 een vijfde oven aan de oostkant van de steenfabriek in gebruik had genomen hebben we per 1 juli 2012 er een zesde oven bij gekregen. Deze was voorheen gebruikt door een muziekband. Deze oven ligt naast de 4 andere ovens aan de westkant van de steenfabriek. De oven is ca 10 meter lang en dus groter dan de andere ovens. Daarom is deze oven ingericht als verenigingsoven met een kleine verblijfplaats en de opslag van verenigingskajaks.

2013: in ons jubileumjaar de schoorsteen op hoogte gebracht

In ons jubileumjaar 2013 is de schoorsteen van de steenfabriek opnieuw gerenoveerd, maar nu is hij ook opgetrokken naar de oorspronkelijke hoogte. Kort voor de festiviteiten rond ons 25-jarig bestaan kwam deze renovatieklus gereed en konden we dus vieren met in de achtergrond een mooie grote en lange schoorsteen.

https://sites.google.com/site/wkvbopo/over-ons-1/geschiedenis/Steenfabriek%202013.jpg

In 2019 heeft Leon met een drone een paar mooie luchtfoto's gemaakt van onze steenfabriek:

https://sites.google.com/site/wkvbopo/over-ons-1/geschiedenis/Steenfabriek%202019-1.jpg
https://sites.google.com/site/wkvbopo/over-ons-1/geschiedenis/Steenfabriek%202019-6.jpg

Leden

In het jaar van onze oprichting (1988) waren zo'n dertig mensen lid van de WKV. Midden jaren negentig was het ledenaantal gegroeid naar ruim zeventig. In de corona jaren 2020-2022 is het ledental verder toegenomen. Begin 2024 waren 120 mensen ingeschreven als lid van de WKV. De meeste leden zijn in meer of mindere mate actief met de kanosport bezig in verenigingsverband.

Boten en ligplaatsen

De WKV heeft in de steenfabriek 6 voormalige ovens die als botenloodsen alle gevuld zijn met kajaks en open kano's. Veel leden hebben een ligplaats voor een eigen boot. Daarnaast heeft de WKV een vloot aan verenigingsboten, die door leden kunnen worden gehuurd. Nieuwelingen kunnen tijdens verenigingsactiviteiten ook gebruik maken van deze verenigingsboot. In de loop van de tijd is de verenigingsvloot regelmatig vernieuwd met verschillende typen boten.