Nieuws

10 APRIL 2021: NIEUWE FOTO'S VAN ACTIVITEITEN

Hoewel we vanwege de lockdown nog niet in clubverband varen, zijn individuele vaarders individueel, in tweetallen of kleine groepjes wel actief. Zie de Fotosite.

06 APRIL 2021: NIEUWE STEENDRUK APRIL 2021 ONLINE

De nieuwe editie van de Steendruk is verschenen, die van april 2021. De online versie kan je vinden onder Clubblad "Steendruk". De leden en donateurs van de WKV krijgen ook een papieren exemplaar van deze editie. De kopij van de volgende Steendruk (juni 2021) sluit op 30 mei 2021.

03 MAART 2021: NOG GEEN DUIDELIJKHEID OVER INSTAPCURSUS

Op dit moment laten de coronamaatregelen het ons nog niet toe om een instapcursus voor beginners te organiseren. Zodra die mogelijkheden er weer zijn zullen we dit op deze pagina mededelen.

06 JANUARI 2021: AANPASSING CORONA MAATREGELEN

Onder strenge regels willen we de WKV leden de mogelijkheid bieden om aan clubactiviteiten deel te nemen. Meer hierover staat op Corona maatregelen.