Contributie

Kosten van contributie, ligplaatsen en huur verenigingsboten (prijzen in 2024):

*) inclusief lidmaatschap van het Watersportverbond.