Clubblad "Steendruk"

De "Steendruk" is het verenigingsblad van WKV De Bovenste Polder.

De Steendruk is vanaf de oprichting van de WKV een belangrijk communicatiemiddel binnen de vereniging. Het eerste nummer verscheen al in augustus 1988. De Steendruk verschijnt 5 maal per jaar en staat vol nieuws en wetenswaardigheden: bestuursberichten, nieuws, de activiteitenkalender, aankondigingen van tochten en informatie over diverse onderwerpen, en natuurlijk vele enthousiaste kanoavonturen door onze eigen leden geschreven.

Naast de papieren versie van de Steendruk die elk lid of donateur krijgt, is er ook een online versie die hieronder op de WKV website is de vinden. Hieronder op deze pagina staan de online versies van de 5 laatst uitgegeven edities van de Steendruk.