Contact

Contactpagina WKV De Bovenste Polder

  • Adresgegevens: contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mail adres)
  • Aanmelden: voor het lidmaatschap van WKV De Bovenste Polder
  • Contributie: informatie over de hoogte van contributies, ligplaats, botenhuur

Geen commerciële activiteiten zoals verhuur aan niet-leden

Soms krijgen we de vraag of wij ook kano's verhuren aan of instructie verzorgen voor niet-leden. Onze verenigingskano's zijn echter alleen bedoeld voor gebruik door onze leden. Uit veiligheidsoverwegingen verhuren wij geen kano's aan anderen, ook geven wij aan niet-leden geen instructies als die niet in onze activiteitenkalender staan.

No commercial activities / hire out for non-members

Sometimes we are asked if we hire out kayaks /canoes or give instructions to non-members. Our club boats are only available for use by our members. For safety reasons we do not hire out club boats to non-members and we do not give instructions to non-members when these are not mentionedin our activities calendar.