Activiteiten

Clubavonden en -ochtenden

In het zomerseizoen (april t/m september) wordt op elke woensdagavond - onze vaste clubavond - op de Rijn en soms elders in de buurt gevaren. Omdat het in het winterseizoen (oktober t/m maart) vroeg donker is varen we dan op de zondagmorgen. Voor beginnende of onervaren vaarders is er op de clubavonden en -ochtenden altijd begeleiding aanwezig. In de winter wordt door enkele ervaren vaarders met minimaal Toervaardigheid niveau ook op woensdagavond in het donker gevaren.

Kajak versus open kano

Binnen de WKV zijn de meeste activiteiten gericht op het varen in een kajak, maar er is binnen de club wel bij sommige leden interesse in het varen in open of Canadese kano's. Wil je aan een activiteit meedoen met een open kano, vraag dan eerst de tochtleider of een instructeur.

Dagtochten en meerdaagse tochten

Het allerbelangrijkste van de vereniging is toch de organisatie van kanotochten in Nederland, en soms daarbuiten. We proberen allemaal ieder jaar weer een afwisselend programma in elkaar te zetten met tochten op zowel kleine beekjes, de Nederlandse plassen en kanalen en grachten. Daarnaast is er ieder jaar de gelegenheid op verschillende niveaus te varen op groot water en wildwater. De eerstvolgende tochten verschijnen natuurlijk in het verenigingsblad de Steendruk maar alle tochten zijn ook te vinden op de pagina "Kalender". We hanteren het systeem van tochtleiders en assistenten of coaches. We proberen veel leden op te leiden en te betrekken bij het leiden van een tocht, hetzij als assistent, hetzij als leider, al dan niet bijgestaan door een coach.

Zwembad

Om technieken als de hoge steun en eskimoteren beter onder de knie te krijgen, of om zomaar eens lekker warm te kanoen in de winter, wordt in de maanden januari t/m maart een aantal malen een zwembad gehuurd waar wij met onze kano's terecht kunnen.

Cursussen

Naast deze activiteiten worden door de instructeurs van de WKV verschillende cursussen georganiseerd. Deze cursussen hebben verschillende niveaus en verschillende doelgroepen. Bij de cursussen kan men brevetten behalen die door het Watersportverbond (WSV) worden uitgegeven.

Voor meer informatie, zie Cursussen.