Aanmelden / Registration

Nederlands (English: see below)

Helaas is online aanmelden als lid van WKV De Bovenste Polder via de website nog niet mogelijk. Onderaan deze pagina staat een aanmeldingsformulier (PDF).

Wil je je aanmelden als WKV-lid, vul dan het formulier in en stuur je aanmelding naar het secretariaat via het e-mail adres van de WKV: info@wkvkano.nl

Informatie over het huurabonnement van verenigingsboten:

Wil je als WKV lid gebruik maken van verenigingsboten (kajak of open kano), dan ben je hiervoor huur verschuldigd. Het is mogelijk om losse huur te betalen voor het gebruik van verenigingsboten en deze per activiteit te betalen aan de penningmeester. Echter is het ook mogelijk om een huurabonnement te nemen. Hierbij betaal je een vast bedrag per jaar en mag je onbeperkt gebruik maken van verenigingsboten bij WKV activiteiten. Dus als je van plan bent regelmatig met ons mee te doen aan activiteiten zoals de verenigingsavonden en -ochtenden en de activiteiten die op onze vaarkalender staan, dan is een huurabonnement een aantrekkelijke en gunstige optie.

Informatie over ligplaatsen voor privé kajaks/open kano's:

Het aantal ligplaatsen bij WKV De Bovenste Polder is beperkt. Houd er dus rekening mee dat we je niet meteen na aanmelding een ligplaats kunnen geven voor je kajak of open kano. Bij het aanmelden kom je op een wachtlijst. Komt er een ligplaats vrij, dan zal die aan de eerst wachtende kandidaat worden toegewezen. 

English

Online registration is not yet possible. On this site page (see below) you will find a registration form (PDF).

If you like to become a member of our club, please fill in this form and send it to the secretary of WKV De Bovense Polder to the e-mail address of the WKV: info@wkvkano.nl

Information on the rental contract for club boats:

For the use of club boats (kayaks and canoes) you require to pay a rental fee. It is possible to pay the rental fee every time you rent a club boat. It is also possible to apply for a rental contract. In that case you pay a fixed rental fee per year and you have an unlimited access to club boats during club activities such as club evenings or mornings or all activities that are on our activities calendar. So if you join us regularly at our activities, a rental contract is an attractive and advantageous option.

Information on places for own boats:

The number of places for kayaks/canoes at WKV De Bovenste Polder is limited. Please take into account that we cannot provide you an empty place for your kayak/canoe immediately after your registration as a WKV member. After registration you are put onto a waiting list. As soon as a place is available, it will be awarded to the first waiting member on this list.

Formulieren/forms