Overig

  • IN Technisch beheer WKV site

  • Inloggen Google Groups - Inhoudelijk beheer WKV site.

  • Boei BV - (Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed) is sinds 1 april 2003 eigenaar van de steenfabriek de Bovenste Polder in Wageningen, waarin wij zijn gehuisvest. Het is een landelijke organisatie die zich richt op het behoud, herstel en het vinden van een duurzame herbestemming van industriële monumenten.

  • Google Maps is een routeplanner en online wereldkaart, waar je in- en uit kunt zoomen (bijna) zover als je wilt en waar je van land naar land (en zee) kunt lopen. Het leuke van Google Maps is dat je kunt kiezen tussen kaart, satellietbeelden en in veel gevallen Street views. Zo kun je al heel veel vraagtekens die je hebt over een mogelijk tochtje snel zelf uitzoeken, want de satellietbeelden en street views zijn behoorlijk gedetailleerd. Als je ver genoeg bent ingezoomd zijn een strandje, een steiger, een rijnaak en kribvakken prima te herkennen.