Homepages van bonden, verenigingen, leden

  • Kanosport site Watersportverbond - Op dit deel van de website vind je het laatste nieuws en belangrijke informatie op het gebied van de kanosport. Zo vind je informatie over de verschillende disciplines binnen de kanosport, de topsporters, de wedstrijden die plaatsvinden en over wat het Watersportverbond doet voor de kanovaarder.

  • Commissie NZKV - Zeekajakvaren Watersportverbond - De commissie Zeekajakvaren is nu een onderdeel van de aan het Watersportverbond gelieerde Stichting Kanoactiviteiten.

  • Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN) - De TKBN is een tweede landelijke kanobond en in 1987 opgericht met als doel de recreatieve kanosport te bevorderen en te behartigen.

  • Stichting Peddelpraat - Een landelijke stichting voor kanovaarders, waar een groot aanbod van verschillende kano-activiteiten wordt georganiseerd,zoals zeetochten, binnenwatertochten, zwembadtrainingen en zeekampen.