De club‎ > ‎

De geschiedenis van ons en "onze" steenfabriek

In den beginne...

Een klein aantal kano-enthousiastelingen uit Wageningen en omstreken is rond 1987 op zoek gegaan naar een geschikte accomodatie voor het stallen van hun kano's en, nog veel belangrijker, om van die plek uit te kunnen varen. Na verschillende locaties afgekeurd te hebben viel het oog uiteindelijk op een verlaten en vervallen steenfabriek "De Bovenste Polder" (bouwjaar 1923).

Voordat de kanovereniging in oprichting de steenfabriek betrok, waren er wel twijfels over de locatie. Er waren tot ver in de jaren ’80 plannen om de steenfabriek af te breken. Verder leek het ons geen prettig idee dat het toegangsweggetje af en toe onder water zou lopen. Verrassend bleek dat de ”Vereniging tot Behoud van Steenfabriek De Bovenste Polder” was opgericht en dat deze in 1986 de sloop van de steenfabriek heeft kunnen voorkomen. In deze vereniging zat een aantal mensen die grootse plannen hadden om de steenfabriek opnieuw te gaan gebruiken, bijvoorbeeld als atelier of woonruimte. Er werden contacten gelegd met deze vereniging. Deze stond niet onwelwillend tegenover onze komst. Toen ook duidelijk was dat de toegangsweg maar zelden - alleen bij extreem hoog water - onder water loopt, en daarmee duidelijk was dat de steenfabriek ons onderkomen zou worden stond ook de naam van onze vereniging vast: "Wageningse Kano Vereniging (WKV) De Bovenste Polder".

In korte tijd groeide het groepje kano-enthousiastelingen uit tot een echte kanovereniging. Als officiele oprichtingsdatum van de Wageningse Kano Vereniging De Bovenste Polder staat 21 juni 1988 in de boeken.

 

De eerste jaren

In het begin van ons bestaan was ons onderkomen niet meer dan een ruïne. Alle ovens waren door de gemeente dichtgemetseld vanwege gevaar voor vandalisme, instortingen en ander onheil. Het onderkomen was in het begin gratis, “huur” werd betaald in de vorm van twee verplichte werkdagen per jaar t.b.v. de Vereniging tot Behoud van Steenfabriek De Bovenste Polder. We hebben hierbij meegewerkt aan herstelwerkzaamheden aan de steenfabriek zelf, zoals de reparatie van het dak na stormschades en het wind- en waterdicht maken van het gebouw. De ovens zelf waren in het begin in een slechte staat, een enkele was zelfs deels ingestort. We kregen 4 ovens toegewezen en hebben ons toen een toegang tot deze ovens verschaft met het nodige breekwerk, de ovens grondig opgeknapt, ingericht als kanoloods en toegangsdeuren in de ovens geplaatst. Er is heel veel werk verricht om de huidige onderkomens te realiseren. Vele leden hebben heel veel tijd gestoken in het gebruiksklaar maken van de ovens. Naast de twee verplichte werkdagen zijn er vele zaterdagen en woensdagavonden besteed aan het opknappen. In oktober 1990 kwam de vierde en op dat moment laatste oven gereed. Op dat moment was het gebouw al op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

Na de renovatie

In 1996 werden de plannen tot renovatie en inrichting van de steenfabriek eindelijk gerealiseerd. Onder leiding van de “Stichting De Bovenste Polder" (opgericht in 1995) die het gebouw in eigendom heeft gekregen en met hulp van diverse subsidies en andere financiële middelen is het hele gebouw grondig gerestaureerd. Op de bovenverdieping zijn twee woonruimtes en diverse ateliers gerealiseerd. Sinds eind 1997 wonen twee families in de steenfabriek en vinden ook diverse kunstenaars en muzikanten hun onderkomen, deels op de bovenverdieping en deels in de ovens. De grote centrale ruimte op de bovenverdieping is een gemeenschappelijke ruimte die openstaat voor alle huurders. Ook zijn er gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen (douche en toilet). Begin 1998 heeft de WKV haar vijfde oven “Oven 10” gekregen. Omdat deze oven aan de andere kant van de steenfabriek (oostzijde) ligt, wordt deze voornamelijk gebruikt als opslag voor boten waarmee niet of nauwelijks wordt gevaren en voor opslag van materialen die anders in de weg zouden liggen. De renovatie heeft er wel voor gezorgd dat wij sindsdien wel huur moeten betalen, maar omdat wij als vereniging geen taak meer hebben in het onderhoud van de steenfabriek zelf, zijn ook de twee verplichte werkdagen per jaar vervallen. De provincie Gelderland beschouwde de steenfabriek de Bovenste Polder als een belangrijk historisch element dat kenmerkend is voor het Gelders landschap. Zo belangrijk dat het in 2000 de status “Rijksmonument” heeft gekregen.
 
De Stichting De Bovenste Polder en ook het eigendom van de steenfabriek is per 1 april 2003 overgegaan naar de “Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed”, kortweg BOEi BV. Dit is een landelijke organisatie die tot doel heeft om industriële erfgoeden op te kopen, te behouden en te beheren.

De reden van deze stap was om het behoud en beheer van de steenfabriek en omliggend terrein te professionaliseren om op deze manier gemakkelijker gelden voor beheer en onderhoud te verwerven. Door het (landelijke) netwerk van BOEi zijn de mogelijkheden om subsidies te verkrijgen groter dan bij de voormalige stichting. De overgang van de stichting naar de BV had voor ons geen grote effecten. De bestaande huurovereenkomsten tussen de Stichting Bovenste Polder en de huurders/ gebruikers (waaronder de WKV) en ook het huishoudelijk reglement zijn onveranderd overgenomen en gehandhaafd. Er is een beheerder en contactpersoon aangesteld. Sindsdien hebben aan de steenfabriek nog verschillende renovatiewerkzaamheden plaatsgevonden. De schoorsteen is opgeknapt (het plan om de schoorsteen die in 1969 is getopt van 48 naar 28 meter weer op de oude hoogte te brengen is niet doorgegaan). Verder zijn de ruimtes bovenin het gebouw beter geïsoleerd en ook is het houtwerk aan de buitenkant vernieuwd. Na deze laatste werkzaamheden verkeert het gebouw in een prima staat. Er bestaan ook plannen voor een herinrichting van het buitenterrein, maar er is nog onduidelijkheid over hoe het terrein wordt ingericht en wanneer daarmee wordt begonnen.

 
 

2012: nieuwe WKV-oven

Per 1 juli 2012 heeft de WKV er een zesde oven bij gekregen. Deze was voorheen gebruikt door een muziekband. Deze oven ligt naast de 4 andere ovens aan de westkant van de steenfabriek. De oven is ca 10 meter lang en dus groter dan de andere ovens. De nieuwe oven is ingericht en in gebruik genomen als nieuwe verenigingsoven, waar 16 verenigingskajaks, de verenigingspeddels, -spatzeilen en -zwemvesten een plekje hebben gevonden. Dankzij deze nieuwe oven hebben we weer een groot aantal nieuwe ligplaatsen erbij gekregen, waardoor de de ligplaatsnood weer voor even hebben kunnen oplossen.

2013: in ons jubileumjaar de schoorsteen op hoogte gebracht

In ons jubileumjaar 2013 is de schoorsteen van de steenfabriek opnieuw gerenoveerd, maar nu is hij ook opgetrokken naar de oorspronkelijke hoogte. Kort voor de festiviteiten rond ons 25-jarig bestaan kwam deze renovatieklus gereed en konden we dus vieren met in de achtergrond een mooie grote en lange schoorsteen.
https://sites.google.com/site/wkvbopo/over-ons-1/geschiedenis/Steenfabriek%202013.jpg
In 2019 heeft Leon met een drone een paar mooie luchtfoto's gemaakt van onze steenfabriek:
https://sites.google.com/site/wkvbopo/over-ons-1/geschiedenis/Steenfabriek%202019-1.jpg
https://sites.google.com/site/wkvbopo/over-ons-1/geschiedenis/Steenfabriek%202019-6.jpg

Leden

In het jaar van onze oprichting (1988) waren zo'n dertig mensen lid van de WKV. Midden jaren negentig was het ledenaantal gegroeid naar ruim zeventig. Eind 2019 zijn er 95 mensen ingeschreven als lid van de WKV. De meeste leden zijn in meer of mindere mate actief met de kanosport bezig in verenigingsverband.

Boten

De WKV heeft in de steenfabriek 6 voormalige ovens die alle gevuld zijn met kajaks en open kano's. Veel leden hebben 1 of meer ligplaatsen voor eigen boten. Daarnaast heeft de WKV een vloot aan verenigingsboten, die door leden kunnen worden gehuurd. Nieuwelingen kunnen tijdens verenigingsactiviteiten ook gebruik maken van de verenigingsboot. In de loop van de tijd is de verenigingsvloot gestaag gegroeid met verschillende typen boten. Onder Verenigingsvloot vind je meer informatie over de verenigingsboten met enkele karakteristieken.

Activiteiten

Het spreekt voor zich dat een kanovereniging geen kanovereniging is zonder kano-activiteiten. De WKV heeft elk jaar een volle kalender met een scala aan een- of meerdaagse tochten, thema-avonden, instructies, zwembadactiviteiten en nog meer. Veel activiteiten komen traditioneel elk jaar op de toerkalender, andere zijn splinternieuw.
Veel activiteiten zijn in een ver verleden ontstaan. Zoals de openingstocht begin april, de Veluwerally eind september (hier speelt de WKV al jaren een prominente rol in de organisatie), de midwintertocht om het jaar passend af te sluiten, oefenen en lessen in het zwembad (eerst in het oude 50-meter overdekte bad in Veenendaal, daarna vele jaren in het bad in Zetten. Sinds 2018 hebben we onze zwembad-activiteiten dichterbij huis, namelijk in het zwembad De Bongerd in Wageningen.
De WKV is ook op het ruime sop te vinden. In de eerste plaats is de WKV eind jaren 90 begonnen met het Grootwater weekend. Dit weekend is bedoeld als kennismaking met groot water en zee. Voor de gevorderde zeekajakvaarders is het Waddenweekend in het leven geroepen, meestal gevaren tijdens Pinksteren, soms in het hemelvaartsweekend. Voor de echte bikkels is er het Snertkamp: midden in de winter varen op groot water inclusief kamperen. Het heeft in de WKV tot een stroom aan enthousiaste zeevaarders geleid met een Zeevaardigheids-diploma en in de landelijke zeekampen is de WKV vaak ruim vertegenwoordigd.
Ook op gebied van trainingen en cursussen kajak- en kanovaren is in de loop der tijd veel gebeurd. Er is serieus werk van gemaakt om op verschillende niveaus trainingen te geven. In de loop van de tijd zijn er diverse instructeurs uit eigen geledingen opgeleid met een officieel NKB en WSV instructeursbrevet. Deze instructeurs hebben een ruim instructieprogramma voor de WKV gemaakt. Deze instructies zijn van een hoog niveau. Naast lessen op de Rijn en in het zwembad zijn er ook instructieve tochten zoals de beginnerstocht, de dagtocht Grote Rivieren (Arnhem - Wageningen) en instructief varen op de Waal.

Op de website kan je meer lezen over wat ons bezig houdt onder "Activiteiten", daarnaast kan je op onze Kalender ook zien welke activiteiten er dit jaar op het programma staan.