Corona maatregelen

Update corona-maatregelen (oktober 2020)

Helaas grijpt het coronavirus weer hard om zich heen en neemt het aantal besmettingen in Nederland weer sterk toe. De maatregelen die het kabinet heeft genomen op 13 oktober heeft voor de WKV het nare gevolg dat het bestuur heeft moeten besluiten om per direct alle verenigingsactiviteiten weer te staken. Er zal dus tot nader order niet meer in clubverband worden gevaren. Dat betekent ook dat alle activiteiten die eerder waren gemeld niet door zullen gaan.

We zullen de maatregelen die zijn genomen als vereniging in acht houden. We zullen ook de maatregelen waar mogelijk of nodig bijstellen.

Dit betekent dus ook dat we geen niet-leden of introducés mee zullen nemen in clubverband.

Leden van de WKV mogen wel op individuele basis gaan varen, het varen en het zich daarbij houden aan de corona maatregelen vallen dan onder de eigen verantwoordelijkheid van de leden.