Corona maatregelen

Nog geen duidelijkheid over de organisatie van kajakcursussen (03 maart 2021)

Op dit moment laten de coronamaatregelen het ons nog niet toe om cursussen als de instapcursus voor beginners en vervolgcursussen te organiseren. Zodra die mogelijkheden er weer zijn zullen we dit mededelen.

Update corona-maatregelen (januari 2021)

Helaas is er op korte termijn nog geen versoepeling van de coronamaatregelen te verwachten. Hopelijk geeft het vaccinatieprogramma binnenkort wel verlichting. We willen echter voor de WKV leden de georganiseerde clubactiviteiten en het varen op zondagen weer opstarten onder strenge voorwaarden. De WKV leden zijn over deze voorwaarden geïnformeerd.

We zullen de landelijke maatregelen die zijn genomen als vereniging in acht houden. We zullen ook de maatregelen waar mogelijk of waar nodig bijstellen.

Dit betekent wel dat we tot nader bericht geen niet-leden of introducés mee zullen nemen in clubverband.

Leden van de WKV mogen ook op individuele basis gaan varen, het varen en het zich daarbij houden aan de corona maatregelen vallen dan onder de eigen verantwoordelijkheid van de leden.